KONGREYE KATILIM


Tam Metin Gönderimi başlamış olup , ilgili açıklamalar aşağıdadır.

1-) Bildirilerin yazım dili eser sahiplerine bırakılmıştır(İngilizce veya Türkçe olabilir).

2-) Sunum Dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

3-) Sunum dosyası kayıt konaklama işlemlerinden sonra yazarlardan istenecektir.

4-) Tam metin bildirinin İleri teknoloji Bilimleri Dergisi UMDK2017 Özel Sayısında digital olarak yayımlanabilmesi için yazarlardan en az birinin kongreye  kayıt yaptırması, sözlü sunması, kayıt  ücretinin ödenmiş olması  ve Telif Hakkı Devir Formunun imzalanarak sisteme bildiri tam metin ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

Tam metin bildiri kuralları için tıklayınız.
Tam metin bildiri yazım şablonu için tıklayınız
.
Tam metin bildiri telif hakkı devir formu için tıklayınız.4.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi’ne Sözlü Bildiri ve Poster Bildiri şeklinde katılabileceklerdir. Araştırmacılar hangi bildiri türü ile katılacaklarını kendileri belirleyeceklerdir. Düzenleme Kurulu Sözlü Bildiri ve Poster Bildiri denetlemesi yapmayacak, eserlerin kongre amaçlarına uygun olup olmadığına karar verecektir.

Kongre kapsamında kabul edilerek sunulan Sözlü ve Poster Bildiriler tam metin formatında Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi (İTBD) UMDK2017 özel sayısında digital olarak basılacaktır

SÖZLÜ BİLDİRİ İÇİN ÖZET VE TAM METİN KURALLARI

Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri özetleri;

-En fazla 300 kelimeden oluşacaktır.
-Türkçe ve İngilizce olarak istenilen dilde gönderilecektir. Ancak, Türkçe özetleri ile birlikte İngilizce özet gönderilmesi gerekmektedir.
-12 punto ve Times New Roman karakterinde olmalıdır.
-Çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulgular ve sonucuna ilişkin bilgiler yer almalı, bildiri özetini değerlendiren hakemlerin bildirinin geneli hakkında bu özet sonrasında fikir sahibi olması sağlanmalıdır. 
-Özet gönderim tarih aralığı Önemli Tarihler kısmında yer almaktadır.


Sunum dili;

-Bildiri özeti ve tam metin gönderim dilinde olacaktır.
-Bildirinin kongre kitabında yer alması  için yazarlardan en az birinin kongreye  kayıt yaptırması, sözlü sunması ve kayıt  ücretinin ödenmiş olması  gerekmektedir.

POSTER BİLDİRİ KURALLARI  

Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.
Posterin hazırlanması ve sunumu sürecinde araştırmacılara şunlar önerilmektedir:
- Poster yazım süreçlerinde izlenilen kavramsal çerçeve, yöntem, sonuç, tartışma ve öneri bölümlerinin var olduğundan
 - Her bir posterin yatay ekseni 70 düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlandığından,
- Çalışmanın problem ve öneminin net olarak ifade edildiğinden,
- Görseller ve yazılar arasında anlamlı ve açık bir ilişkinin kurulduğundan,
- Açık, sade ve anlaşılır şekilde görselleştirildiğinden, emin olunmalıdır.
- Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir. 

POSTER ÖZETLERİNDE ARANAN BİÇİMSEL KURALLAR 

- Özet şablonuna uygun olması,
- Poster için hazırlanan özetlerin 500-750 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılması,
- Sunumu temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
- Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
- Kavramsal bir çerçseve içermesi,
- Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
- Bulgu, sonuç ve önerilere yer verilmesi,
- Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak her iki yana yaslı olarak yazılması,
- Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,
 -Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-5 stilinin benimsenmesi. 
- Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve   sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır. E-posterler kabul edildikten sonra online olarak yüklenecektir.
- Kongreye katılamayacak olan poster bildiri sahiplerinin bildirilerinin asılması ve kaldırılması kongre ekibi tarafından yapılacaktır.

 

 

 
Ana Sayfa | Kongre Kurulları | Kongre Konuları | Bilimsel Program | Tarihler | Genel Bilgiler | Kayıt Konaklama | Bildiri Gönderimi | İletişim
4.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi
www.umdk2017.org.tr | info@umdk2017.org.tr


Görsel Tasarım : Hüseyin BARAN Web Dizayn : Serkan İŞİKAN