Kongre Açılışı ve Bilimsel Program


a
4.ULUSLARARASI
MOBİLYA VE DEKORASYON K0NGRESİ (UMDK2017
FİNAL PROGRAMI
  4th INTERNATIONAL
FURNITURE AND DECORATION CONGRESS (UMDK2017) FINAL PROGRAMME
a
 
19 October 2017 Thursday
 
08:30-10:00 Registration
10:00-11:00 Welcome and Opening Remarks
11:15-12:20 Coffee Break
Keynote Speakers
Prof.Dr. Abdullah SÖNMEZ Faculty of Technology . Department of Woodwork Industrial Engineering (Gazi University) "Contribution to Vocational Technical Education and University-Industry Collaboration"
Davut Doğan Doğanlar Holding Chairman of the Board ( Kelebek Mobilya ) "Industrial Development and Institutionalization in Furniture Sector"
Kenan AKYÜZ Orman Genel Md. İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı
Ferhat Naci GÜNGÖR Brand and Corporote Comminucations Manager (Kastamonu Entegre) "It's a success story from Kastamonu to Beverly Hills"
Prof.Salim HIZIROĞLU Department of Natural Resource Ecology & Management (Oklahoma State University) "Use of Composite Panels Manufactured from Under Utilized Wood and Non-Wood Species for Furniture Production " 
Hakan ZENGİN  General Manager (Divapan)  "Today and Future of MDF and Particle Board Sector"
12:45-13:45 Lunch
13:45-14:00 Group Photo
 
14:15-15:30 Panel 1
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Prof.Dr.İlker USTA Session Chair Prof.Dr.Abdülkadir MALKOÇOĞLU Session Chair Prof.Dr.Salim HIZIROĞLU Session Chair Prof.Dr.Hasan EFE
Katsura Ağacı’nin (Cercıdıphyllum Japonıcum)  Yongalevha Üretiminde Hammadde Olarak Kullanım Potansiyeli  [The Potentıal For Using Katsura Trees (Cercıdıphyllum Japonıcum) As A Raw Material For Production Particleboard]
Mobilya Endüstrisi Üretim Süreçlerinde Teknoloji Seçimi: Panel Ebatlama Makinesi Seçimi Örneklemesi [Technology Selection in Furniture Manufacturing Processes: Sampling of Panel Sizing Machine Selection]
Nano Kil ve Selüloz Nanofibrillerin Poliamid 6.6’nin Termal Özellikleri Üzerinde Etkileri [The Effects of Nanoclays and Cellulose Nanofibrils on the Thermal Roperties of Polyamide 6.6]
Göknar ve kızılağaç odunlarinda ağartma maddelerinin yapışma direnci üzerine etkisi [Effect of Some Bleaching Chemicals on Adhesion Properties of Fir and Alder Wood]
Uğur ARAS  Hülya KALAYCIOĞLU  Hüsnü YEL
Kıvanç YILMAZ  Yasemin ÖZTÜRK 
Erol BURDURLU
Deniz AYDEMİR Gökhan GÜNDÜZ Bülent KAYGIN
Gülyaz AL
Özlem BOZDOĞAN BALÇIK  Turgay ÖZDEMİR
Oyuncak Tercihinde Ahşap Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi [Investıgatıon of Wood Materıal Characterıstıcs in Toy Choıce]
Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Yer Alan Firmalarin Finansal Performanslarinin İncelenmesi [Investigation of Financial Performance of Companies in the Sector of Paper and Paper Products Operating in Borsa İstanbul]
Tarihi Ahşap Yapılarda Hizmet Ömrünün Denge Rutubet Miktarina, Yoğunluğa ve Boyutsal Değişikliğe Etkisi [The Impact on the Equilibrium Moisture Content and Dimensional Change of Service Life in Historic Wooden Structures]
Mobilya Montajinda İnovatif Yaklaşımlar ve Tasarımda Sürdürülebilirlik [Innovative Approaches in Furniture Assembly and Sustainability in Design]
Tuncer DALĞAR  Ali İhsan KAYA
Kadri Cemil AKYÜZ İbrahim YILDIRIM İlker AKYÜZ
Hüseyin YÖRÜR  Hacı İsmail KESİK  Belgin ŞEKER
M. Lütfi HİDAYETOĞLU Kemal YILDIRIM
65 Yaş ve Üzeri Yaşlılar İçin Örnek Konut ve İç Mekan Tasarımı Önerisi [Sample Flat and interior Design Proposal For Elders 65 Years and Over]
Ağaç Malzemede Renk Açma İşleminin Antifungal Etkisi [Antifungal Effect of Bleaching Process on the Wood Material]
Materials Used For Produce Furniture Like Source VOC Emissions
Kent Mobilyalarinin Kentsel Mekanlarda Kent Kimliği ile İlişkilendirilmesi: Isparta Kaymakkapi Meydani Örneği [Relationship Between Urban Furniture With Urban Identity in Urban Spaces: Isparta Kaymakkapi Square Example]
Mehmet SARIKAHYA Oğuzhan UZUN
 İhsan KÜRELİ
Mehmet BUDAKÇI İpek KARAL
Petr CECH Jirí STÁDNÍK 
Bora BİNGÖL
Monolexis Fuscicornis’nin (Hymenoptera) Parkelerde Zarar Yapan Lyctus Brunneus (Coleoptera) Böceğinin Paraziti Olarak Değerlendirilmesi [Evaluation of Monolexis Fuscicornis (Hymenoptera) As Parasite of Lyctus Brunneus (Coleoptera) İn Parquets]
Mobilya Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri: Kocaeli İli Örneği [The Problems of Furniture Sector and Suggestions For Solutions: A Case Study of Kocaeli]
Film Kaplı Kontrplaklarin Bazi Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi [Investigation of Some Technological Properties of Film Coated Plywoods]
Ergonomıc Analysis of Seating Furniture Used in Food and Beverage Facilities: Thonet No: 233 Chaır Example
Mesut YALÇIN  Beşir YÜKSEL  Çağlar AKÇAY 
Emine AKAY  Süleyman AKBULUT
Tansu KARAGÖZ  Doç.Dr. Derya SEVİM KORKUT
Cengiz GÜLER
Mehmet ALTINÖZ Nihan ÖZDEMİR İlker USTA
Levha Yoğunluğu ve Tutkal Miktarinin Mdf’nin Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi [The Effect of Adhesive Quantity and Board Density on the Mdf Physical and Mechanical Proporties]
Endüstri 4.0 ve Mobilya Endüstrisi[Industry 4.0 and Furniture industry]
Standart ve Mikro Boyutlu Meşe Örneklerinin Mekanik Özellikleri Arasındaki İlişkiler [Correlations between the Mechanical Properties of Standard- and Micro-Size Oak Wood ]
Mehmet Erdal KARA Saim ATEŞ
Emel ÖZTÜRK Küçük Hüseyin KOÇ
Ümit BÜYÜKSARI Nusret AS Türker Dündar
Aydin DEMİR Hasan ÖZTÜRK Semra ÇOLAK
Engelli Bireyler İçin Mutfak tasarımı [Kitchen Design For Disabled people]
Döner Sermayeli Mobilya Üreten Sanayi İşletmelerinde Parça Başı Üretim Sistem Maliyeti [parts production system beginning of rotary capital cost of furniture in producing industry business:a meb application]
Thermowood Metoduna Göre Isıl İşlem Görmüş ve Su-Bazlı Tek/Çift Bileşenli vernik Uygulanmış Bazı Ağaç Türlerinde Hızlandırılmış UV Yaşlandırma Etkisinde Çizilme Testinin Belirlenmesi  [Determinatıon of Scratch Test on Accelerated Uv Aging Affecting of Single/Double Component Water Based Varnısh Applıances and According To thermowood Heat Treated Some Wood Types]
Isıl İşlem Görmüş Çeşitli Ağaç Malzemelerden Elde Edilen T-Tipi Birleştirmelerin Moment Taşıma Kapasitelerinin Karşılaştırılması [Comparison of Bending Moment Capacity of T-Type Furniture Joints Constructed of Various Heat-Treated Wood Species]
Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU Onur ÜLKER

Dursun Kemal BAYRAKTAR
Ergün BAYSAL Hilmi TOKER

Ümit AYATA  Nevzat ÇAKICIER
Mehmet ACAR Tolga KUSKUN  Engin BALIKCI  Ali KASAL
Harun DILER  Yusuf Ziya ERDIL
15:30-16:00 Stand Tour - Coffee Break
 
16:15-17:30 Panel 2
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU Session Chair Prof.Dr.Mehmet BUDAKÇI Session Chair Prof.Dr.Tuncer DİLİK Session Chair Prof.Dr.Abdulkadir MALKOÇOĞLU
Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası Etkileşim Aracı Olan Ahşabin “Değerli Bir Nesne” Olarak Kabul Edilip Özümsenmesi (Ahşap Hemen Her Şey İçin Tercih Edilen Bir Malzemedir) [Depictions on Wood: Acceptation and Internalization of Wood, Which is a Intercultural Interaction Tool, As “A Valuable Object” (Wood Is A Preferential Material for Almost Everything] 
Isil İşlem Görmüş (thermowood) ve Su-Bazli vernik Uygulanmiş Bazi Ağaç Türlerinin Hizlandirilmiş UV Yaşlandirma Etkisine Karşi Parlaklik Değişimlerinin Belirlenmesi [ Determination of Glossiness Change Against Accelerated UV Aging Affecting of Water Based Varnish Appliances and Heat Treated (thermowood) Some Wood Types]
Sinemada Mobilya Kullanımı: Tek Mekânda Geçen Filmler [The Use of Furniture in Cinema: Movies in Single Space]
Bedensel Engelliler İçin Mutfaklarda Hareketli Mobilya ve Ekipmanlarinin Tasarlanması [The Design of Movable Furniture and Equipment in the Kitchen For Physical Disabilities]
İlker USTA
Ümit AYATA  Nevzat ÇAKICIER
Muteber ERBAY Zeynep Nilsun KonAKOĞLU
Ayşe ŞAHİNER
Ali MÜLAYİM
Bazı Ağaç Türlerine Uygulanan Janka Sertlik Direncinde Isıl İşlemin (Thermowood) Etkisi [Effect of Heat Treatment (Thermowood) on Janka Hardness Resıstance Applied To Some Wood Types]
İç Dekorasyonda Kullanılan Sapsız Meşe (Quercus Petraea L.) ve Sarıçam (Pinus Sylvestris L.)  Ağaç’larinda Kesiş Yönü ve Su Bazlı vernik Türünün Ses Geçiş Kaybina Etkisi [Effects of the Cutting Direction and Water-Based Varnish on the Sound Transmission Losses in Sessile Oak (Quercus Petraea L.) and Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Trees]
Çalışma Mekânlarinin ve Büro Mobilyalarinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale onsekiz Mart Üniversitesi Örneği [A Study on the Ergonomic Evaluation of Working Spaces and office Furniture: An Example From Canakkale onsekiz March University]
Study of Working Furniture in office Area: Early Rebuplican Period 
Tuğba GÜRLEYEN Cengiz GÜLER  Öner ÜNSAL
M. Selmani MUSLU Abdullah SÖNMEZ
Dilek KEKEÇ MORKOÇ Oktay OKCU
Mehmet ALTINÖZ  Nihan ÖZDEMİR İlker USTA
Emprenye ve Isıl İşlemin Kayin Ağacinin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi  [The Effect of Impregnation and Heat Treatment on Some Mechanical Properties of Beech Wood]
Ahşap Esaslı Levha Yüzeylerine Toz Boya Uygulanması [Application of Powder Coatings to Surfaces of Wood Based Panels]
Tekli Koltuklarin Ergonomik Kriterler ve Rahatlık Bakımindan İncelenmesi [Study on Single Seat Armcahıirs in Terms of Ergonomics and Comfort]
Nesne Değerlendirmesi: Vitrinin Türk Evlerindeki Rolü [Object Evaluation: the Role of Showcase in Turkish Homes]
Osman PERÇİN Mustafa ALTINOK
Şemsettin DORUK Cevdet SAÇLI
Turgay AKBULUT Memiş AKKUŞ
Mehmet YUKSEL Ali KASAL Yusuf Ziya ERDİL 
Halil KILIÇ Can ÖZCAN
Burcu TAŞKIN Oğuzhan GÜNGÖR
Doğu Kayını Odunu Basma Davranışinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi [Three Dimensional Finite Element Analysis of Compression Behavior of Oriental Beech]  
Meyan Kökü Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımı ile Renklendirilmiş Bazı Ağaç Türleri Üzerinde Doğal Yaşlandırmanin Renk Kararlılığina Etkisi [Effect of the Natural Ageing on Color Stability of Some Wood Species Treated Wıth Liquorice (Glycyrrhiza Glabra L.) Extraction and Liquid Glass (Sio2) Mixing]
Mobilya Tasarıminda Temel Kriterler ve Temel Tasarım Esaslarinin Uygulanması
Modernizmle Birlikte Bauhaus Akımı ve Trend Olan Mobilyalar [Bauhaus Current and Trend Mobılızatıons Wıth Modernızatıon]
Tuğba YILMAZ AYDIN Murat AYDIN
Sezil ALİYAZICIOĞLU Osman GÖKTAŞ
Mehmet YENİOCAK Mehmet UĞURLU Mehmet ACAR
Hasan EFE
Selver KOÇ Şebnem ERTAŞ Zeynep Nilsun KonAKOĞLU
Apriori Algoritması Kullanılarak Mobilya Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Analizi [Analysis of Factors Effecting Furniture Selection By Using Apriorı Algorithm]
Su Bazlı Vernik Sistemlerinin Uygulanmasında Malzeme Yapısının Etkisi
Mobilya Sektöründe Kullanılan Kompozit Malzemelerin İnsan Yaşamina ve Çevreye Etkileri [The Effects of Composite Materials Used in the Furniture Sector To Human Life and Environment]
Mobilya Endüstrisinde Kerestenin Toleranslı Ölçülendirilmesi ve Kesim Planları [Rough Mill Operations and Cutting Plans of Timber in Furniture Industry]
Eser SÖZEN Timuçin BARDAK Hüseyin PEKER Selahattin BARDAK
Mete AKTER
Tolga SUBAŞI  Hamza ÇinAR  Kubulay ÇAĞATAY
Abdülkadir Malkoçoğlu  Ali Çakmak
Thermowood Yöntemi ile Isıl İşlemin Yabani Kiraz Odununda Bazı Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi [The Effect of thermowood Heat Treatment on Some Mechanical Propertıes of Wıld Cherry Wood]
Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilyalarin Uzun Vadede Kullanımina İlişkin Bir İnceleme [A Review of the Long-Term Use of Furnishings Used In Hotel Business]
Türkiye’de Kent Mobilyası  Üretici Tercihlerinin Ekolojik Tasarım Açısindan Değerlendirilmesi  [The Assesment of Preferences of Urban Furniture Producers in Turkey in Aspects of Ecologıcal Desıgn]
Tesarová Daniela Hlavatý Josef Jerábková Eva
Ayhan AYTİN Süleyman KORKUT Öner ÜNSAL
Nusret AS
Serdar DUMAN Muammer MESCİ
İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ  Merve ASLAN
20:00-23.00                                                                                Welcome Cocktail (Turan Otel)
 
20 October 2017 Friday
 
09:00-10:30 Panel 3
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Prof.Dr.Cengiz GÜLER Session Chair Prof.Dr.Öner ÜNSAL Session Chair Doç.Dr.Muteber ERBAY Session Chair Prof.Dr. K.Hüseyin KOÇ
Ağaç Kabuk Ekstraktı İçeren Su Bazlı Akrilik Yüzey Sistemlerinin Dış Ortam Koşullarindaki Dayanımı [Durability of Water-Borne Acrylic Coating Systems Containing Tree Bark Extracts in Exterior Conditions]
Some Surface Characterıstıc of Artıfıcıally Weathered Heat-Treated Wood 
Kent Mobilyasinda Ahşap Malzeme Kullanımı ve Seçimine Yönelik Güncel Bir Değerlendirme [A Current Evaluation For Selection and Use of Wooden Materials in Urban Furniture]
Mobilya Tasarımı Alaninda Ödül Almış Ürünlerin Tasarlanma ve Değerlendirilme Süreçlerinde Kullanılan Kriter ve Özelliklerin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma A [Study on the Comparison of Criteria and Characteristics Used in the Design and Evaluation Processes of Award Winning Furniture Designs]  
Özlem ÖZGENÇ .Süleyman KUŞTAŞ
Sefa DURMAZ
Hamiyet ŞAHİN KOL Sema AYSAL KESKİN
 Kübra GÜNDÜZ VAYDOĞAN
Tuncer DİLİK  Samet GÜRSOY
Duysal DEMİRBAŞ
Panel Çeşidi, Arkalık Paneli ve Farklı Duvar Montajı Uygulamalarina Göre Mutfak Dolaplarinin Maksimum Yük Taşıma Kapasitesi [Determine the Effect of the Load Carrying Capacıtıes of Kitchen Cabinets With Respect To Material Type, Wall Mounting Place, and Wıth Or Without Back Panel]
Thermowood Sorbus Torminalis Üzerinde Subzero Uygulamasinin Liflere Paralel Basinç Direnci Üzerine Etkisi [The Effect of Sub-Zero Applıcatıon on Parallel Fıber Pressure Resıstance of thermowood-Treated Sorbus Torminalıs]
Bir Mobilya İşletmesinde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulaması ve Üniversite-Sanayi İşbirliği [Customer Relationship Management (CRM) Implementation and University-industry Cooperation in A Furniture Enterprise]
Mehmet YUKSEL Ali FATHOLLAHZADEH
Ali KASAL Tolga KUSKUN  Yusuf Ziya ERDIL
Ayhan AYTİN  Süleyman KORKUT İlyas UYGUR Yusuf ARSLAN 
Ali MÜLAYİM
Kemal PARLAK Mustafa GENÇ  Küçük Hüseyin KOÇ
 Emel ÖZTÜRK
Yat ve Tekne İmalatinda Kullanılan Odun Türlerine Uygulanan Hızlandırılmış Yaşlandırma (UV) İşleminin Koruyucu Katman Üzerine Etkisi [The Impact of Accelerated Aging (UV) Process on Protective Layer Applied To Wood Specıe Used in Yacht and Boat Manufacturing]
The Effect of Decreasing Cohesive Forces on Some Mechanical Properties of Beech Wood
Modern Kent Mobilyası Tasarımı ve Kentsel Mekan Kalitesi Modern [Urban Furniture Design and Urban Space Quality]
Lamine ve Masif Sandalye Üretim Hatlarinda verimlilik Analizi [Analysıs of Productivity in Production Line of Lamines and Massive Chair]
Göksel ULAY  Nevzat ÇAKICIER
Hüseyin AKKILIÇ Akin ŞENDAĞ, Nusret AS
Barış KARA
Seymen ÇİFTÇİ  A.Cemil İLÇE  Kadir ÖZKAYA
Doğal ve Kimyasal Emprenye Maddeleri ile Emprenye Edilen Sedir (Cedrus Libani A.Rich.) Odununun Direnç Özelliklerinin Tespiti [Determination of Strength Characteristics of Cedar (Cedrus Libani A.Rich.) Wood Impregnated Wıth Natural and Chemical Impregnatıon Materials]
Yapısal Ahşap Ürünlerinin Isı Yalıtım Özellikleri [Thermal insulation Properties of Structural Wood Products]
İç Mekân Örgütlenmesinde Esneklik ve Fonksiyonellik Kavramı Bağlaminda Mekânin Değerlendirilmesi ve Düzenlenmesi [Evaluation and Reconfiguration of the Space Within the Scope of the Flexibility and Functionality Context in interior Space Organzation]
Yüzde Yöntemi ve Bazı Finansal Oranlar Yardımıyla Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe Yer Alan Firmalarin Değerlendirilmesi [An Application of Common Size Analysis and Some Financial Ratio in the Forest Product Industry]
Mehmet YAŞAR Şekip Şadiye YAŞAR
Muhammed Said FİDAN Murat ERTAŞ Mustafa ALTINOK
Hasan ÖZTÜRK Abdullah Uğur BİRİNCİ
Cenk DEMİRKIR
Özer ÖZÇELİK Timur KAPROL 
Kadri Cemil AKYÜZ  İbrahim YILDIRIM İlker AKYÜZ
Turan TUGAY
Ahşap Bisküviler ile Polivinilasetat (Pvac-D4) ve Epoksi Tutkallar Kullanılarak Hazırlanan T-Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Çekme ve Basma Kuvvetinin Belirlenmesi [Determination of Tensile and Compressive Strength of T-Type Furniture Assemblies Prepared With Wood Biscuits and Polyvinylacetate (Pvac-D4) and Epoxy Adhesives]
Üretim Faktörlerinin Yönlendirilmiş Yonga Levhalarin Isı iletkenlik Katsayısı Değeri Üzerine Etkilerinin Araştırılması [The investigation of the Effects of Production Factors on the thermal Conductivity Value of Oriented Strand Board]
Farklı Biçim ve Renklerin Genç Odası Mobilyası Tercihine Etkisi [Effects of Different Shape and Colors on Teenager Room Furniture Preferences]
Sedef Kakma Süslemesi ve Gaziantep Bölgesindeki Sedef Kakma Atölyelerinin Durumu Üzerine Bir Araştırma [A Research on Mother of Pearl inlay Decoration and the Situation of Mother of Pearl inlay Workshops in Gaziantep Region]
Abdurrahman KARAMAN  Mehmet Nuri YILDIRIM  Şahser GÜVEN Hüseyin YEŞİL
Mustafa KORKMAZ İzham KILINÇ  Fatih YAPICI  Nezire Zeynep TAŞDEMİR
Oğuzhan UZUN  Mehmet SARIKAHYA İhsan KÜRELİ
Faruk ESER  Bekir Cihad BAL
Demonte Tipi Kitaplık Ların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Elastik Deformasyon Analizi [The Analysıs Elastic Deformation of Demonte Type Bookcases With Finite Element Method]
Isıtılan Bina İçi İklim Koşullarinda Odun Rutubeti Değişiminin Deneysel İncelenmesi  [Experimental ınvestigation of Wood Moisture Change in Heated Indoor Climate Conditions]
Tüketicilerin Döşemeli Mobilya Alım Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) ile Belirlenmesi [Consumers to Buy Furniture Criteria Determining By AHP]
Farklı Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin Kesilmesi Esnasinda Makine ve Kesicilerde Meydana Gelen Zorlanmalarin Karşılaştırılması [Comparison of the Occuring Strains on the Machinery and Saws During the Cutting of Different Wood and Wood Based Materials]
 
Abdurrahman KARAMAN  Mehmet Nuri YILDIRIM
Kemal ÜÇÜNCÜ Aytaç AYDIN  Sebahattin TİRYAKİ
Ümüt ARISÜT  Suat AYAN 
Levent GÜRLEYEN Hasan EFE
10:30-10:50 Poster Session and Coffee Break
Electromagnetic Absorption Performance of Wood Fiber and Conductive Mineral Composite iletken Mineral ve Odun Lifinden Oluşan Kompozit Malzemenin Elektromanyetik Soğurma Performansı 
Atık Tetra Pak Kullanılarak Elektromanyetik Girişimin Soğurulması  Electromagnetic interference Shielding Using Tetra Pak Waste
Design of innovative Urban Furnishings in Urban Spaces
Anaokulu ve Özel Eğitim Sınıflarında Doğal Bio-Duyusalv Kutular
Ali İhsan KAYA Ahmet ÇİFCİ
Ahmet ÇİFCİ  Ali İhsan KAYA
Bora BİNGÖL
Erkan AVCI Gökhan AVCI
Oturma Yüzeyinde Oluşan Yük Dağılımlarının Farklı Döşeme Kalınlıkları için Basınç Matı Kullanılarak Belirlenmesi
Ahşap Plastik Kompozit (APK) Malzeme Üretimi ve Birleştirme Özelliklerinin Belirlenmesi
   

Mehmet YÜKSEL, Ali KASAL, Mehmet ACAR1
Can ÖZCAN,Yusuf Ziya ERDİL

Erkan AVCI Ercan PALA
   
 
11:00-12:15 Panel 4
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Prof.Dr.ABDULLAH SÖNMEZ Session Chair Prof.Dr.Ahmet KURTOĞLU Session Chair Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU Session Chair Prof.Dr.Abdullah İSTEK
Tabaka Oryantasyonunun Tabakalı Ağaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi  [The Effect of Layer Orientation on Some Technological Properties of Layered Wood Materials]
Yükseltilmiş Yer Döşemesi Olarak Kullanılan Ağaç Esaslı Panellerin Yük Taşıma Özelliklerinin Belirlenmesi [Determination of Load Carrying Properties of Wood-Based Panels Used As the Raised Floor]
İşletmelerin Çalışanlarina Yönelik Sağladığı Sosyal ve Ekonomik Olanaklar  (Düzce İli Örneği) [Social and Economic Opportunities for the Employees of Enterprises: Example of Düzce]
Ahşap Esaslı Levha Sektöründe Kullanılan Yanma Geciktiriciler [Fire Retardants Used in Wood Based Panel Sector]
Özkan CIKRIK Aydın DEMİR İsmail AYDIN
Abdullah Cemil İLÇE
Derya SEVİM KORKUT   Muhammet ÇİL 
Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK  Merve KEŞCİOĞLU
Feriha ÇAĞAN
Abdullah İSTEK İsmail ÖZLÜSOYLU Sıddık ÇELİK
Şükran GÖNÜL
Farklı Ahşap Malzemelerin Bazı Fiziksel Özelliklerine Su İtici Maddelerin Etkileri [Effects of Water Repellents on Some Physical Properties of Different Woods]
Sarıçam Ağaç Odunlarinin Çivi ve Vida Tutma Dirençlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma [A Research on the Determination of Naıl and Screw Holding Resistance From Scots Pine]
Mobilyada Tamamlayıcı Elemanlar “Aksesuarlar” [Complementary Elements in Furniture "Accessories”]
Doğal Yaşlanmış Ahşap Pencere Doğramalarinin Yapısal Değerlendirilmesi [Structural Evaluation of Natural Wheathered Wooden Window-Frames]
Hüseyin PELİT  Mustafa KORKMAZ
Mehmet BUDAKÇI
İzzet ÇELİK Hakan YILMAZ  Alper BİDECİ

Hulya KALAYCIOĞLU Uğur ARAS Tekin ÇINAR
Levent GÜÇSAV

Dilek DOĞU  Kamile TIRAK HIZAL 
Fatma Diğdem TUNCER      Ayşegül BAKANGİL
Effect of Different Pre-treatments on Adhesive Performance
Kompakt Laminat Panellerin Delinmesinde Delik Girişi ve Delik Çikişi Delaminasyon Faktörü İçin Delme Parametrelerinin Optimizasyonu [Optimization of Drilling Parameters For Hole input and Hole Exit Delamination Factor in the Drilling of Compact Laminate Panels]
Veri Madenciliği ile Türkiye Mobilya Sektorü İçin 2023 Öngörüleri [2023 Forecasts For the Furniture Sector of Turkey With the Data Mining Technique]
Ahşap Koruyucularla Muamele Edilmiş Bazı Ağaç Malzemelerin Yanmasıyla Ortaya Çıkan Gaz Emisyon Miktarları [The Gas Emission Amounts Resulting From the Combustion of Some Wooden Materals Treated With Wood Preservatives]
Akin ŞENDAĞ  Hüseyin AKKILIÇ Nusret AS
Ali Riza MOTORCU Tuncay BİLGE
Yasemin ÖZTÜRK  Kıvanç YILMAZ  Erol BURDURLU
Şekip Şadiye YAŞAR Musa ATAR
Isıl Preslenmiş Kavak Odununda Bazı Yüzey Özelliklerinin Değişimi [Change of Some Surface Characteristics in the Hot-Pressed Poplar Wood]
Üretim Faktörlerinin Yönlendirilmiş Yonga levhalarin Vida Tutma Direnci Değeri Üzerine Etkilerinin Araştırılması [the investigation of the Effects of Production Factors on the Screw Holding Resistance Value of Oriented Strand Board]
Türkiye Mobilya Endüstrisinde Çevresel Sertifikasyon Algısı  [The Environmental Certification Perceptıon in Turkey Furniture Industry]
Effect of Heat Treatment on the Mechanıcal Propertıes and Dımensıonal Stabılıty of Beech Wood 
Tutku ÜÇÜNCÜ  Ekrem DURMAZ 
Alperen KAYMAKCI
Mustafa KORKMAZ İzham KILINÇ  Fatih YAPICI
  Mustafa BAYDAĞ
Osman KOMUT Atakan ÖZTÜRK
Hamiyet ŞAHİN KOL  Sema AYSAL KESKİN
 Kübra GÜNDÜZ VAYDOĞAN
Nano Titanyum Dioksit ve Nano Borun Odun Plastik Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri [The Effects of Nano Tio2 and Nano Boron Nıtrıde (Bn) on the Mechanıcal Propertes of Wood Polymer Composıtes]
Lif Levhalarin Teknolojik Özellikleri Üzerine Yoğunluk ve Kaplama Gramajlarinin Etkisi [Effect of Coating Weıght and Density on the Technological Properties of Fiber Board]
Çok Ölçütlü Karar verme Yaklaşımı ile Mobilya İşletmeleri İçin Hedef Pazar Seçimi [Target Market Selection For Furniture Companies Wıth the Multiple Criteria Decision Making Approach]
Sandalye Çerçevesinin Catıa Ile Sonlu Elemanlar Analızı [Finite Element Analysis of Chair Frame Using CATIA]
Eser SÖZEN Deniz AYDEMİR Gökhan GÜNDÜZ
Cevdet SAÇLI  Mehmet Erdal KARA 
Nadir AYRILMIŞ
Kıvanç YILMAZ  Yasemin ÖZTÜRK  Erol BURDURLU
Murat AYDIN Tuğba YILMAZ AYDIN
 
Panel Kapı Üretiminde Kullanılan Materyal ve Metodlar; Tosya Örneği [Materials and Methods Used in Panel Door Production; Tosya Samples]
Mobilya İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri  [Problems of Furniture Enterprises and Solution Proposals For these Enterprises]
Pavlonya, Kavak ve Ökaliptus Ahşabinin Özelliklerinin İyileştirilmesi İçin Ε-Kaprolakton ile Kimyasal Modifikasyonu [Chemical Modification of Paulownia, Poplar, and Eucalyptus Wood By Ε-Caprolactone Grafting Inside Cell Walls To Improve Wood Properties]
 
Sezgin BIÇAK Prof. Dr. Musa ATAR
Ertan ÖZEN  Kadir AYDOĞAN Berk DALKILIÇ
 Osman Nuri TATLI
Mahmut Ali ERMEYDAN  Oktay GÖNÜLTAŞ Zeki CANDAN
12:30-13:30 Lunch
14:00-15:15 Sector Session "University and Industry Cooperation"
Chair  Selçuk SÖNMEZ Hasel
Ergin TURAN KASTAMONU ENTEGRE Adana Facility Director
Burak ÖZMENEKŞE SAMET Asist. Of General Manager
Mete AKTER AGUACOOL - DUAL BOYA Company Owner
Mesut SANCAKLI SANCAKLI Company Owner
Arif Onur KAÇAK WOODWORKİNG MACHINERY AND SIDE INDUSTRIES BUSINESSMEN ASSOCIATIONS  Secretary General
15:15-15:30 Coffee Break
 
15:30-16:30 Panel 5
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Doç Dr. İhsan KÜRELİ Session Chair Prof.Dr. Daniela TASEROVA Session Chair Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Session Chair Prof.Dr.Nusret AS
Kutu Mobilya Demonte Köşe Birleştirmelerde Bağlantı Elemanı ve Birleştirme Yüzeyinin PVC ile Kaplanması İşleminin Moment Kapasitesine Etkileri [The Effects on the Moment Capacity of the Connection Elements İn Disassembled Box Furniture Corner Joints Coated With Pvc Edge]
Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Belirlenmesi: Sosyal Medya Üzerinden Bir Araştırma Determining [The Preferences of Customers For Furniture: A Research on the Social Media]
Türkiye Orman Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Firmalarin İnternetteki Görünümleri [Internet Appearance of the Companies Operating in the Forest industry of Turkey]
Termo-Vibro-Mekanik (TVM) Yoğunlaştırma İşleminin Bazı Ağaç Malzemelerin Yoğunluk ve Aşinma Direncine Etkisi Tthe Effect of thermo-Vibro-Mechanical (TVM) Densification Process on Density and Abrasion Resistance of Some Wood Materials]
H. İsmail KESİK  Kubulay ÇAĞATAY
Mehmet SOYSAL Kadir DOĞAN
Oktay OKCU Dilek KEKEÇ MORKOÇ
K. Hüseyin KOÇ Mehmet CEYHAN
Süleyman ŞENOL Mehmet BUDAKÇI Mustafa KORKMAZ
Kompakt Laminat Kompozitlerin Parmak Freze ile Delinmesinde Takim Aşinmasinin Yüzey Pürüzlülüğü ve Boyutsal Tamlik Üzerindeki Etkileri [Effect of Tool Wear on the Surface Roughness and Dimensional Accuracy in the Drilling of Compact Laminate Composites With End Mill]
Statü Göstergesi Olarak Mobilya [Furniture As Status indicator]
Türkiye Mobilya Sektörü Açısindan Tasarım Sürecinde Bilgisayar Kullanıminin Önemi ve Sektöre Yönelik Bilgisayar Destekli Tasarım (Cad) Yazılımlarinin İncelenmesi [The Importance of Computer Usage and investigation of Cumputer Aided Design  (CAD) Softwarein Furniture Design Process for Furniture industry in Turkey]
Meyan Kökü Ekstraktı ve Sıvıcam Karışımı ile Boyanan Bazı Odun Türlerinin Yanma Özellikleri [Combustion Characteristics of Some Wood Species Dyed By Liquorice (Glycyrrhiza Glabra) Extraction and Liquid Glass (Sio2) Mixture]
Tuncay BİLGE Ali Riza MOTORCU
Vildan DÜNDAR TÜRKKAN  İsmail BEZCİ
Ramazan ARSLAN Turgay ÖZDEMİR İlker AKYÜZ
Mehmet YENİOCAK  Osman GÖKTAŞ  Ertan ÖZEN
 Mehmet ÇOLAK Mehmet UĞURLU
Mobilya ve Doğrama Üretiminde Ahşap Kaplamalı Levha Yüzeylerindeki Çatlama Kusurları ve Önlemleri [Cracking Defects and Precautions on Surfaces of Wood veneered Panel İn Furniture and Joinery Production]
Türkiye’de Mobilya Sektörünün Gelişimi: Kayseri Örneği [Development of Furniture Sector in Turkey Example of Kayseri]
Mobilya Endüstrisinde Herkes İçin Tasarım Kavraminin Ürün Geliştirme Sürecine Yönelik Rekabet Üstünlüğü Katkısinin Araştırılması [Investigation on Contribution of Competitiveness For Product Development Process of the Concept of Design For Everyone in the Furniture industry]
?-Kaprolakton ile Kimyasal Modifiye Edilen Ahşap Malzemelerin Termal Karakterizasyonu [Thermal Characterization of Chemically Modified Wood Materials By ?-Caprolactone]
Abdülkadir Malkoçoğlu  Ali Çakmak
Beyza KÖKSAL
Mehmet ALTINÖZ  Bulut AKKUŞ Kıvanç YILMAZ 
  Prof. Dr. İlker USTA
Zeki CANDAN  Mahmut Ali ERMEYDAN Oktay GONULTAS
AB Uyum Süreci ve İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Kobi’lerin Termal Konfor Şartlarinin Değerlendirilmesi: Ordu İli Mobilya Sektörü Örneği [Evaluation of Thermal Comfort Condıtıons For Smes Wıthin the Eu Harmonızatıon Process and Clımate Change Actıon Plan: the Case Study of Ordu Provincıal Furniture industry]
Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yardımıyla Mobilya İmalatı Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yerinin ve Öneminin Belirlenmesi [Determination of the Significance of the Furniture industry in Turkish Economy Wıth input-Output Analysis]
Düzce İlindeki Odunlarda Tespit Edilen Mantar Türleri [Wooden Harmful Fungı in the Log Depots in Düzce]
Devrim KARADEMİR
İbrahim YILDIRIM  Kadri Cemil AKYÜZ 
Aytaç AYDIN İlker AKYÜZ
Mustafa Fehmi TÜRKER  Elif BERKER
Emine Nur YEŞİLYURT Canan YILMAZ
Fatma AYDIN YENİ
Burcu SERTKAYA  Mesut YALÇIN  Çağlar AKÇAY
Teknoloji ve Mobilya İlişkisinin Bilim Kurgu Filmleri Üzerinden İncelenmesi [Anaylsis of Technology and Furniture Relation Through Science Fiction Movies]
Adana İlinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinin Sektör [Analizi Sector Analysis of Small and Medium Furniture Facilities Operating in Adana]
Kavisli Lamine Ahşapta Ağaç Türüne Göre Yorulma Deneyi Performansları  [Fatigue Test Performances At Curved Lamine Wood Timber]
Göksel ULAY Nevzat ÇAKICIER K. Hüseyin KOÇ
İsmail BEZCİ Vildan DÜNDAR TÜRKKAN
Cengiz KEŞMER  Bülent KAYGIN
Necmi KAHRAMAN Mustafa ALTINOK
16:30-16:45 Coffee Break
16:45-18:00 Panel 6
Hall Mimar Sinan Hall Fuzuli Hall Mevlana Hall Aşık Veysel 
Session Chair Doç. Dr. İhsan KÜRELİ Session Chair Prof.Dr.Turgay ÖZDEMİR Session Chair Peter CECH Session Chair Prof. Dr. Jerzy SMARDZEVSKİ
Denizli’ye Yakin İlçelerde Geleneksel Türk Evi Süslemeleri [The Decorations of the Traditional Turkish Houses in Denizli’s Near Districts]
Görme Engelliler İçin Mutfak Tasarımı [Kitchen Design for Blind]
Bir Tüketici Temelli Marka Değerleme Çalışması: Panel Mobilya Sektörü ve Düzce [A Consumer Based Brand Equity Study: Panel Furniture Industry and Düzce]
Determination of Furniture and Parquet Beetles İn Some Log Depots and Factory Areas İn Western Black Sea Region, Turkey
İhsan KÜRELİ Kadir ÖZKAYA Rahmi ARAS
Ali İhsan KAYA Tuncer DALĞAR
Betül Halime UZUNAY
Bahadır Çağrı BAYRAM Nadir ERSEN Tutku ÜÇÜNCÜ
İlker AKYÜZ  
Mesut YALÇIN Çağlar AKÇAY Beşir YÜKSEL Cihat TAŞÇIOĞLU
Sandalye Üreten Firmalar İçin Değer Analizi Yöntemiyle Yemek Sandalyesi Tasarımı [Dining Chair Design  Value Analysis For Chair Producer Companies]
Oturma Eylemi-Günlük Yaşam Teknolojileri-Tasarım İlişkileri Üzerine Bir Analiz [An Analysıs Based on Sıtting-Daıly Lıfe Technology-Desıgn Relatıons -office Sitting Furniture]
Türkiye’deki Orman Endüstri Alaninin Eğitim ve Sektör Olarak Son Gelişmeler [Recent Developments As Education and Sector in the Forest Industry Area in Turkey]
Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB)’Nin Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Üzerine Tutkal ve Parafin Miktarinin Etkisi [The Effect of Adhesıve and Paraffin on Mechanical and Physical Properties of Oriented Strandboard (OSB)]
Seymen ÇİFTÇİ
Füsun CURAOĞLU
Hüseyin YÖRÜR  Muhammed Nuri GÜNAY
Ayhan ÖZÇİFÇİ Mehmet Erdal KARA Bilal KARAKAYA
Emel BİÇER
Türkiye’ de Kentsel Alanlar ve Evrensel Tasarım İlkeleri İlişkisi: Sakarya Çark Caddesi Örneği [The Relationship of Universal Design Principles and Urban Areas in Turkey: the Example of Sakarya Çark Street]
Topsis Yöntemiyle Mobilya Endüstrisinde Kuruluş Yeri Seçimi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği [Location Selection in Furniture Industry By Using Topsis Method: A Case of the West Black Sea Region]
Mobilya Üretimi Yapılan İş Yerlerinde Beceri Eğitiminin verimliliği [Effıciency of Skill Training in the Work of Furniture Production]
Elastic properties of periodic core's structures of multilayers furniture panels 
Sena ŞAHİN
Tutku ÜÇÜNCÜ  Kemal ÜÇÜNCÜ
Kadri Cemil AKYÜZ Bahadır Çağrı BAYRAM
 Nadir ERSEN
Süleyman KOLUTEK Bekir Cihad BAL
Marlena WOJNOWSKA Krzysztof PELINSKI .Michal MASLEJ 
Michal SLoninA  Jerzy SMARDZEWSKI
Dar Mekân Perspektifinden Özgün Mobilya Tasarımları [Orİginal Furniture Desıgns From A Narrow Space Perspectıve]
Sinemada Geleceğin Mekânları: Uzay Temalı Filmler [Spaces of Future in Cinema: Space-Based Films]
Mobilya Endüstrisinde Gelecek Vizyonu: Endüstri 4.0
İndigo (indigofera Tinctoria L.) Bıtkısı ve Sıvıcam (Sio2) Karışımlarinin Antimikrobiyel Aktivitesi ve Ağaç Malzeme Yüzeylerinde Çürüklük Mantarlarina Karşı Koruyuculuğunun Belirlenmesi [Determination of indigo (Lawsoniainermis L.) Dye and Liquid Glass Painting (Sıo2) Mixture on Antimicrobial Activity and  Wood Surfaces Protect Against the Development of Rot Fungi]
Özer ÖZÇELİK Timur KAPROL
Muteber ERBAY  Ayşe ŞAHİNER TUFAN
Zeynep Nilsun KONAKOĞLU
Sabit TUNÇEL Zeki CandAN Atanur SATIR
Ertan ÖZEN  Osman GÖKTAŞ  Mehmet YENİOCAK 
Mehmet ÇOLAK    Ferah YILMAZ  Mehmet ÖNEL Berk DALKILIÇ
Konya Evlerinde, Eylemler Üzerinden Mobilya Düzenlemelerini Anlamak [ Understanding Furniture Arrangements Through Practices In Konya Homes]
Türkiye Mutfak Mobilyası Sektöründe Tüketici Tercih Önceliklerinin Belirlenmesi [the Determination of Consumer Preference Priorites in Turkish Kitchen Furniture Sector]
Üniversite Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Araştırma: Kütahya İli Ağaç İşleri-Mobilya Endüstrisi Örneği [An investigation on University industry Cooperation: Example of Wood Products-Furniture industry in Kütahya]
?-Kaprolakton ile Modifiye Edilmiş Pavlonya, Kavak ve Ökaliptus Odununun Temel Kimyasal Bileşenleri ve FTIR Analizi [Main Chemical Components and FTIR Analysis of Chemically Modified Paulownia, Poplar, and Eucalyptus Wood By Ε-Caprolactone]
Oğuzhan GÜNGÖR  Burcu TAŞKIN
Ersin UÇAR Tuncer DİLİK Ahmet KURTOĞLU
Hüseyin CİRİTCİOĞLU Süleyman ŞENOL Murat AYDIN
Oktay GÖNÜLTAŞ Mahmut Ali ERMEYDAN Zeki CANDAN
İç Mekan Kurgusunda Mobilya’nin Yeri: Minimalist Yaklaşımlar [Buılt-in Furniture As interior Lay-Outs: Minimalist Perspective]
Salon Mobilyalarinin Estetik, Fonksiyon ve Malzeme Açısindan İncelenmesi; Sakarya Örneği [Examination of Living Room Furniture İn Terms of Aesthetics, Function and Materials; Sakarya Example]
Mobilya İmalatçılarinda İş Güvenliği Algısı Üzerine Bir İnceleme: Zonguldak İli Örneği [A Study on Occupational Safety Perception of Furniture Manufacturers: The Province of Zonguldak As An Example]
 
Turgut KALAY
Sezgin BIÇAK
Mustafa Zor Hikmet YAZICI Harun KARAKAVUZ
18:15-18:45 UMDK2017 Business Meeting
20:30-23:00   Banquet
21 October 2017 Saturday
In Conference Excursion
09:30 Turan Otel
10:00-12:00 Kelebek Mobilya 
12:00-16:00 Abant Lake
17:00 Turan Otel and Passenger Transfer

 

 

 
Ana Sayfa | Kongre Kurulları | Kongre Konuları | Bilimsel Program | Tarihler | Genel Bilgiler | Kayıt Konaklama | Bildiri Gönderimi | İletişim


4.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi
www.umdk2017.org.tr | info@umdk2017.org.tr


Görsel Tasarım : Hüseyin BARAN Web Dizayn : Serkan İŞİKAN